Anasayfa
Belediye Başkanı
Meclis Üyeleri
Eski Başkanlar
Personelimiz
Dağ Evleri
Haberler
Kardeş Şehirler
İrtibat

...Köroğlu...

                                       Köroğlu destanı herkes tarafından bilindiğinden burada detaylı olarak anlatılmayacaktır. Destanın bilinen iki rivayeti olup, bunlardan biri İstanbul, diğeri Azeri Kökenlidir. Orta Asya'da anlatılanlar Azeri rivayetine uydurulmuştur. "Köroğlu'nun Bolu yöresinde faaliyetleri hakkında sekiz resmi belgeye rastlanmıştır. Bu belgelerden en eskisi 1580, en yenisi 1585 tarihlidir. Köroğlu'nun Bolu sancağı ve komşu yörelerde faaliyetleri anlatılmaktadır. Bolu Bey'i ile Gerede Kadısı'na devlet merkezinden yazılan 1580 tarihli ilk belgede, Bolu Sancağı'nın Gerede kazasına bağlı Sayuk Köyü'nden Köroğlu adıyla tanınmış kimsenin evler bastığı, iki adamı yaraladığı, yörede yaşayanların aciz kaldıkları bildiriliyor. 9 Haziran 1581 tarihli Anadolu Beylerbeyi'ne yazılan diğer bir hükm-i şerif ise Köroğlu'nun KIBRUS (Kıbrıscık) kazasından Çakaloğlu Kara Mustafa ile birleşip celali oldukları ve yörede yağma ve tahriplerde bulundukları anlatıldığı gibi, aynı yıla ait diğer bir belgede adının Ruşen olduğu bildiriliyor. Bu vesikalarda kastedilen Köroğlu Ruşen'in destan kahramanımızdan başkası olamayacağı tam bir kesinlik kazanıyor. Köroğlu ve arkadaşı Kıbrıscık'lı Çakaloğlu Kara Mustafa'nın birlikte başlarına topladıkları 20-25 kişi ile kuzeyde Amasra, güneyde Beypazarı, doğuda Ayaş olmak üzere faaliyet sahalarını genişlettikleri anlaşılıyor. Fakat Köroğlu bu faaliyetlerini daha fazla sürdürmeyerek 1585 yılında Ankara'ya bağlı Haymana'ya çekilip mütegallibeden Mahmud'a sığınmıştır."(Prof. Faruk Sümer) Köroğlu'nun Çamlıbel'de yaşadığı ve kervan yollarını buradan denetlediği anlaşılmaktadır. Kıbrıscık'ta ise Köroğlu'nun bugünkü Köroğlu Tepesi'nde yaşadığına, zirvede bulunan ev yerlerinin Köroğlu'na, hatta aynı yerde bulunan taşlaşmış at izinin de Köroğlu'nun atına ait olduğuna inanılmaktadır. Kıbrıscık yaylalarından kervan yollarının geçtiği ve Köroğlu'nun bu yollara buradan hükmettiği belirtilmektedir. Köroğlu Tepesi çevresinde, orman içinde birçok Çamlıbel vardır. Bu nedenle yaşadığı Çamlıbel'in kıbrıscık çevresinde olduğu muhtemeldir.
 

[Resmi buyultmek icin tiklayin]

[Resmi buyultmek icin tiklayin]

Yaşadığı yerlerin kalıntıları Köroğlu tepesinin görünüşü

Köroğlu'nun şiirlerinden bir demet

             Bizden selâm olsun Bolu Beyi'ne
            Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
            Ok gıcırtısından, kalkan sesinden
            Dağlar sada verip seslenmelidir
 
            Düşman geldi tabur tabur dizildi
            Alnımıza kara yazı yazıldı
            Tüfek icat oldu mertlik bozuldu
            Eğri kılıç kında paslanmalıdır.
 
            Xxxxx  
            Benden selam olsun Bolu Beyine
            Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
            At kişnemesinden kargı sesinden
            Dağlar seda verip seslenmelidir
 
            Düşman geldi tabur tabur dizildi
            Alnımıza kara yazı yazıldı
            Tüfek icad oldu mertlik bozuldu
            Eğri kılıç kında paslanmalıdır
 
            Köroğlu düşer mi eski şanından
            Ayırır çoğunu er meydanından
            Kırat köpüğünden düşman kanından
            Çevre dolup şalvar ıslanmalıdır
            Kimisi pınar başında
            Kimisi yolun dışında
            Al giyen onbeş yaşında
            ille mavili mavili


            Kimisi dağlarda gezer
            Kimisi incisin dizer
            Al giyen bağrımı ezer
            İlle mavili mavili
 
             Kimisi odun devşirir
            Kimisi kahvesini pişirir
            Al giyen aklım şaşırır
            İlle mavili mavili
 
            Köroğluyum derki’n olacak
            Takdir yerini bulacak
            Mavili benim olacak
            İlle mavili mavili

 

Köylerimiz
Yaylalarımız
Turizm
Ulaşım-Harita
Kültür-Sanat
Tarihce-Coğrafi Yapı
Kaymakamlarımız
Köroğlu
İlçe Ekonomisi
Vefat Edenler
 

 

Kıbrıscık Belediyesi Resmi Web Sitesidir